kendt maleri fra marked i palermo Brugervilkår

jim corbett new zealand  

nitte med skrue premium beer import 1. Generel information
1.1 Hilti-koncernen og Hilti Danmark A/S ("Hilti") har fremstillet og lanceret en hjemmeside med adressen hilti.dk. Hjemmesiden indeholder blandt andet information om Hilti og beskrivelse af virksomhedens produkter. Det er Hilti's hensigt at give besøgende adgang til at udnytte den information og de tjenester, som præsenteres og tilbydes på hjemmesiden.

trådløs stegetermometer weber 1.2 Gennem sit besøg på hjemmesiden har brugeren udtrykt sin hensigt om at udnytte den information og de tjenester, som tilbydes på hjemmesiden. Brugeren er indforstået med, at adgang til og anvendelse af visse informationer og tjenester kun kan ske efter registrering af personoplysninger hos Hilti.

lys over lolland 2016 troubadourens lærling anmeldelse 2. Ikrafttræden
Denne aftale om adgang til hjemmesiden gælder mellem Hilti og brugeren. Brugeren har godkendt indholdet af denne aftale, når brugeren i forbindelse med registrering af personoplysninger, har svaret positivt på spørgsmålet om, hvorvidt vilkårene i aftalen kan accepteres.

black adam isis sydinvest udbytte 2018 3. Adgang og formål
3.1 Denne aftale giver brugeren ret til at anvende information på hjemmesiden med den hensigt og på den måde, som fremgår af denne aftale og instruktionerne på hjemmesiden. Aftalen giver imidlertid ikke brugeren ret til at anvende visse informationer på hjemmesiden uden anvendelse af brugernavn og password, hvor adgangen til sådan information kræver registrering af personoplysninger i følge denne aftale eller instruktionerne på hjemmesiden.

virkelig smukke drenge 3.2 Alle oplysninger på hjemmesiden præsenteres med henblik på at:

flettet taske som kan vendes give brugeren grundlæggende information om Hilti og Hilti's produkter;

vandfilter braun kaffemaskine på grundlag af brugerens oplysninger til Hilti, at give brugeren bistand i forbindelse med køb af Hilti's produkter. "Bistand" skal dog ikke forstås som rådgivning, vejledning eller lignende virksomhed; samt

sarah connor terminator gøre det muligt for brugeren at bestille og købe Hilti's produkter. Brugeren er indforstået med, at bestilling og aftale om leverance og køb af Hilti's produkter regleres af særskilte vilkår, som fremgår af hjemmesiden eller af brugerens særlige aftale med Hilti.

frisurer 2016 mænd 3.3 Hilti har ret til at kontrollere anvendelse af og trafikken til og fra hjemmesiden. Hilti har ret til umiddelbart at træffe foranstaltninger til at afbryde eller begrænse brugerens adgang til hjemmesiden, hvis brugeren har eller må formodes at have brugt hjemmesiden eller information på en måde, som strider imod denne aftale eller instruktionerne på hjemmesiden. Sådanne forholds-regler skal ikke begrænse Hilti's ret til yderligere foranstaltninger mod brugeren som følge af overtrædelsen. Hilti er ikke forpligtet til at informere brugeren i de tilfælde, hvor Hilti træffer sådanne foranstaltninger som beskrevet ovenfor.

banner clipart vector free beregning af bmi calculator 4. Brugernavn og password
4.1 Hvis brugeren ønsker at få adgang til visse informationer, hvor der kræves brug af brugernavn og password, eller er interesseret i at bestille Hilti's produkter, skal brugeren opgive fuldstændige og korrekte oplysninger i henhold til instruktionerne på hjemmesiden. Hilti forbeholder sig retten til at foretage en bedømmelse af brugerens egnethed til at få adgang til den ønskede information eller mulighed for at bestille Hilti's produkter, og Hilti kan i givet fald nægte brugeren registrering på hjemmesiden. Yderligere forbeholder Hilti sig retten til at nægte eller spærre anstødende eller af andre årsager upassende brugernavne og passwords.

opel zafira varmesystem 4.2 Brugeren skal opbevare og behandle sit brugernavn og password på en sådan måde, at disse forbliver personlige for brugeren og hemmelige for tredjemand. Brugeren har ikke ret til at overlade brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde give tredjemand adgang til at udnytte disse uden Hilti's forudgående skriftlige tilsagn.

jakobs fiskerestaurant sæby 4.3 Brugeren skal umiddelbart kontakte Hilti og anmode om spærring af brugernavn og password, hvis det må formodes, at brugernavnet eller passwordet er kommet til tredjemands kendskab.

ed hearne abbott 4.4 Hilti anvender såkaldte "cookies" for registrering af kommunikationen med brugerne. En "cookie" er en tekstfil, som indeholder information om identiteten på brugerens computer, som overføres fra Hilti til harddisken på brugerens computer i forbindelse med registrering af personoplysningerne. Anvendelsen af sådanne filer har den fordel, at indlogning på hjemmesiden forenkles.

knogler fra dyr Denne aftale giver Hilti ret til at anvende cookies, hvis brugeren ved registreringen har valgt alternativet "automatisk indlogning". Hvis anvendelsen af cookies er at betragte som automatisk databehandling af personoplysninger omfatter brugerens samtykke.

masseria due torri talent danmark 2018 5. Brugerens forpligtelser
Brugeren skal træffe nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe eller forhindre angreb af virus eller effekterne heraf i software og hardware, som anvendes i forbindelse med brug af hjemmesiden. Ved opdagelse af eller mistanke om at virus eller lignende kan have spredt sig til sådan software, hardware eller hjemmesiden, skal brugeren straks underrette Hilti herom.

morgan prices hotel hønsesalat med ananas 6. Hilti's forpligtelser
6.1 Hilti tilstræber at gøre information på hjemmesiden tilgængelig for brugeren 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Hilti garanterer imidlertid ikke, at tilgængeligheden eller kommunikationen er fri for fejl eller afbrydelser. Hilti har altid ret til helt eller delvis at begrænse adgangen til hjemmesiden for udførelse af service eller opgraderinger.

eksperiment om vindkraft 6.2 Hilti skal i et rimeligt omfang stå til rådighed for brugeren ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med anvendelsen eller forståelsen af hjemmesiden. Hilti kontaktes på den adresse og det telefonnummer, som er anført på hjemmesiden.

Del

Log in to proceed
vær og føre sjusjøen
küçük kurbağa şarkısı
jacob på dåse Brug for hjælp?kagekone opskrift brunsviger
fjernsynsprogram i dag Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt os